DAVET

Değerli meslekdaşlarım,

Bu sene kış okulumuzu her zamankinden daha farklı bir şekilde kurguladık. Çocuk nörolojisinin nörolojik bilimler için anlam ve önemini çok iyi kavrayarak bu alanda deneyim ve bilgilerini paylaşmak ve arttırmak isteyen nöroloji uzmanı meslekdaşlarımızla birlikte bir program hazırladık. Çocuk nörolojisinin ana başlıklarında olgu sunumları nöroloji uzmanı meslekdaşlarımız tarafından yapılacak ve deneyimli hocalarımızla birlikte tanı ve tedaviye yaklaşımı, son güncellemeleri gözden geçireceğiz.

Nörolojik bilimlerde gözlediğimiz gelişmeler bize, nörolojik bozuklukları anlayabilmek, kavrayabilmek ve tanıyabilmek için sinir sisteminin gelişimsel süreçlerini ve bu gelişimsel basamaklarda açığa çıkan hasarlarla oluşan hastalık tablolarını değerlendirebilmenin ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir . Sanılanın ya da iddia edilenin aksine insanoğlunu gelişimsel dönemde nörolojik olarak değerlendirmek ve anlamak çok zor bir iş değil; sadece bu alanı benimsemek ve anlamaya çalışmak, günlük klinik pratiğimizde gelişim dönemindeki nörolojik bakıya yer vermek,konu ile ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek, izlemeye çalışmak bu alanda deneyim kazanmak için çoğu zaman yeterli olmaktadır. Yaşamın erken döneminde oluşan nörolojik problemleri anlamak, değerlendirmek ve bu alanda bilgi ve deneyim sahibi olmak yaşamın daha sonraki bölümlerinde açığa çıkan ve erken dönemlerde başlangıç gösterip yaşam boyu devam eden nörolojik hastalıkları doğru anlamak ve tedaviye doğru yaklaşımda bulunabilmek açısından da büyük önem taşımaktadır.

Nörolojik hastalıklarla ilgilenen herkesin ve özellikle de genç arkadaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımlarını umuyor ve bekliyoruz. Nörolojik hastalıkların insan hayatındaki etkilerine bütünsel yaklaşım ile bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi pekiştirip geliştireceğimiz kış okulumuzun bizlere nörolojik bilimlerin sınırsız ve heyecan verici ufuklarını derinden ve yeniden hissettireceğini ve pek çok yeni bilimsel projeye zemin hazırlayacağını biliyoruz. İstanbul’un benzersiz atmosferi içerisinde çocuk ve ergen nörolojisinin birleştirici, bütünleyici, büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek bilimsel zemininde birlikte olmayı ve paylaşmayı bekliyoruz.


Sevgi ve Saygılarımla
Türk Nöroloji Derneği Çocuk ve Ergen Nörolojisi Çalışma Grubu adına 
Prof.Dr.Füsun Ferda ErdoğanGENEL BİLGİLER

KURS DİLİ
Kurs resmi dili Türkçe’dir.

KURS SERTİFİKALARI
Kurs sertifikaları 15 Aralık 2018 tarihinde kurs bitiminde Flap Tour kayıt ve danışma masasından dağıtılacaktır.

İZİN BELGELERİ
Kurs katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları, Kurs Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

YAKA KARTI
Tüm katılımcıların 15 Aralık 2018 tarihinde Kurs merkezine girişte ve bilimsel oturumlar esnasında yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.

 

KAYIT - KONAKLAMA

KAYIT ÜCRETLERİ             

Hekim:  175 TL
Firma Temsilcisi: 175 TL

Kayıt Ücretlerine;

Bilimsel programa katılım,
Kongre Çantası,
Katılım Sertifikası dahildir.

KONAKLAMA ÜCRETİ:

Nippon Otel Tek Gece Konaklama Bedeli: 150 Euro

Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine %18, konaklama ücretlerine %8 KDV dahil değildir.

 


BİLİMSEL PROGRAM

15 ARALIK 2018, CUMARTESİ
   
09:00 - 09:15 Açılış
  Füsun Ferda Erdoğan
   
09:15 - 10:00 Oturum Başkanları: 
  Mefkure Eraksoy, Engin Deniz
  Çocukluk Çağı Demyelinizan Hastalıkları - Olgu Sunumu
  Serkan Demir
   
10:00 - 10:45 Oturum Başkanı:
  Naz Yeni
  Çocukluk Çağı Epilepsileri - Olgu Sunumu
  Turan Poyraz
   
10:45 - 11:00 Kahve Arası
   
11:00 - 11:45  Oturum Başkanları:
  Özgül Ekmekçi, Sibel Velioğlu
  Serebral Palsi-Olgu Sunumu
  Gökhan Özer
   
11:45 - 12:30 Oturum Başkanı:
  Ayşın Dervent
  Çocukluk Çağı Hareket Bozuklukları – Olgu Sunumu
  Elif Sarıca Darol
   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
   
13:30 - 14:15 Oturum Başkanları:
  Aynur Özge, Derya Uludüz
  Çocukluk Çağı Baş Ağrıları - Olgu Sunumu
  Murat Mert Atmaca
   
14:15 - 15:00 Oturum Başkanları:
  Füsun Ferda Erdoğan, Özgül Ekmekçi
  Çocukluk Çağı Nörometabolik Hastalıkları - Olgu Sunumu
  Duygu Kurt Gök
   
15:00 - 15:15 Kahve Arası
   
15.15 - 16:00 Oturum Başkanı:
  Hatice Karasoy
  Çocukluk Çağı Kas Hastalıkları - Olgu Sunumu
  Ebru Bölük
   
16:00 - 16:45 Oturum Başkanı:
  Semih Ayta
  Otizm Spektrum Bozukluğu - Olgu Sunumu
  Neslihan Behrem Gayır
   
16:45 - 17:15 Tartışma ve Kapanış

 

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası :

Flap Tour, Podgoritsa Caddesi No:1, Birlik Çankaya - ANKARA

Telefon Numarası :

0312 454 00 00

E-posta Adresi :

cocukergen@flaptour.com.tr