DAVET

Değerli meslekdaşlarım,

Bu sene kış okulumuzu her zamankinden daha farklı bir şekilde kurguladık. Çocuk nörolojisinin nörolojik bilimler için anlam ve önemini çok iyi kavrayarak bu alanda deneyim ve bilgilerini paylaşmak ve arttırmak isteyen nöroloji uzmanı meslekdaşlarımızla birlikte bir program hazırladık. Çocuk nörolojisinin ana başlıklarında olgu sunumları nöroloji uzmanı meslekdaşlarımız tarafından yapılacak ve deneyimli hocalarımızla birlikte tanı ve tedaviye yaklaşımı, son güncellemeleri gözden geçireceğiz.

Nörolojik bilimlerde gözlediğimiz gelişmeler bize, nörolojik bozuklukları anlayabilmek, kavrayabilmek ve tanıyabilmek için sinir sisteminin gelişimsel süreçlerini ve bu gelişimsel basamaklarda açığa çıkan hasarlarla oluşan hastalık tablolarını değerlendirebilmenin ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir . Sanılanın ya da iddia edilenin aksine insanoğlunu gelişimsel dönemde nörolojik olarak değerlendirmek ve anlamak çok zor bir iş değil; sadece bu alanı benimsemek ve anlamaya çalışmak, günlük klinik pratiğimizde gelişim dönemindeki nörolojik bakıya yer vermek,konu ile ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek, izlemeye çalışmak bu alanda deneyim kazanmak için çoğu zaman yeterli olmaktadır. Yaşamın erken döneminde oluşan nörolojik problemleri anlamak, değerlendirmek ve bu alanda bilgi ve deneyim sahibi olmak yaşamın daha sonraki bölümlerinde açığa çıkan ve erken dönemlerde başlangıç gösterip yaşam boyu devam eden nörolojik hastalıkları doğru anlamak ve tedaviye doğru yaklaşımda bulunabilmek açısından da büyük önem taşımaktadır.

Nörolojik hastalıklarla ilgilenen herkesin ve özellikle de genç arkadaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımlarını umuyor ve bekliyoruz. Nörolojik hastalıkların insan hayatındaki etkilerine bütünsel yaklaşım ile bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi pekiştirip geliştireceğimiz kış okulumuzun bizlere nörolojik bilimlerin sınırsız ve heyecan verici ufuklarını derinden ve yeniden hissettireceğini ve pek çok yeni bilimsel projeye zemin hazırlayacağını biliyoruz. İstanbul'un benzersiz atmosferi içerisinde çocuk ve ergen nörolojisinin birleştirici, bütünleyici, büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek bilimsel zemininde birlikte olmayı ve paylaşmayı bekliyoruz.


Sevgi ve Saygılarımla
Türk Nöroloji Derneği Çocuk ve Ergen Nörolojisi Çalışma Grubu adına 
Prof.Dr.Füsun Ferda ErdoğanGENEL BİLGİLER

SEMPOZYUM DİLİ
Sempozyum resmi dili Türkçe'dir.

SERTİFİKALAR
Sertifikalar 14 Aralık 2019 tarihinde kurs bitiminde Flap Tour kayıt ve danışma masasından dağıtılacaktır.

İZİN BELGELERİ
Kurs katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları, Kurs Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

YAKA KARTI
Tüm katılımcıların 6 Aralık 2019 tarihinde Kurs merkezine girişte ve bilimsel oturumlar esnasında yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.

 

KAYIT - KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt: 175 TL
Kayıt Ücretine;

  • Bilimsel programa katılım,
  • Kahve Molaları,
  • Kongre Çantası,
  • Öğle Yemeği dahildir.

Kayıt ücretine %18 kdv dahil edilecektir.

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Konaklama ücreti gecelik 600 TL'dir. Konaklama ücretine %8 kdv dahil edilecektir.

 


BİLİMSEL PROGRAM

14 ARALIK 2019

Çocukluk Çağında Hipoksik İskemik Ensefalopati ve Doğumsal Metabolik Hastalıkların Klinik Özellikleri ve Ayırıcı Tanısına Yaklaşım

Oturum Başkanı: Mefkure Eraksoy, Cengiz Yalçınkaya
9:00 - 9:30 Çocukluk çağında hipoksik iskemik ensefalopatinin  oluşturduğu ak madde hastalıklarının klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Özgül Ekmekçi

9:30 - 10:00 Çocukluk çağında doğumsal metabolik hastalıkların oluşturduğu ak madde hastalıklarının klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Mefkure Eraksoy

Oturum Başkanları: Semih Ayta, Candan Gürses
10:00 – 10:30 Çocukluk çağında hipoksik iskemik ensefalopatinin  oluşturduğu kognitif bozuklukların klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Duygu Kurt Gök

10:30 -11:00 Çocukluk çağında doğumsal metabolik hastalıkların oluşturduğu  kognitif bozuklukların klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Engin Deniz

11:00 – 11:30 Kahve Molası

Oturum Başkanları: Mefkure Eraksoy, Füsun Ferda Erdoğan
11:30 -12:00 Çocukluk çağında hipoksik iskemik ensefalopatinin  oluşturduğu hareket bozukluklarının klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Pınar Tektürk

12:00 – 12:30 Çocukluk çağında doğumsal metabolik hastalıkların oluşturduğu  hareket bozukluklarının klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Füsun Ferda Erdoğan

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

Oturum Başkanları: Ayşın Dervent, Veysi Demirbilek
13:30 – 14:00 Çocukluk çağında hipoksik iskemik ensefalopatinin  oluşturduğu epilepsilerin klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Özlem Çokar

14:00 – 14:30 Çocukluk çağında doğumsal metabolik hastalıkların oluşturduğu  epilepsilerin klinik özellikleri ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Füsun Erdoğan

Oturum Başkanları: Hatice Karasoy, Aynur Özge
14:30 – 15:00 Metabolik kas hastalıklarının tanı ve tedavisine yaklaşım
Hatice Karasoy
15:00 – 15:30 Çocukluk çağında hipoksik iskemik ensefalopati ve doğumsal metabolik bozuklukların oluşturduğu nörodejeneratif süreçler
Turan Poyraz

 

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası :

Flap Tour, Podgoritsa Caddesi No:1, Birlik Çankaya - ANKARA

Telefon Numarası :

0312 454 00 00

E-posta Adresi :

cocukergen@flaptour.com.tr